Print


  ČAKOVICKÁ SENIORÁDA


Kbelští senioři se zúčastnili i letošních „Seniorských her" zorganizovaných Městskou částí Praha – Čakovice. Olympiáda se uskutečnila na čakovickém náměstí ve středu 11. září 2019 a zúčastnilo se jí  družstva seniorů z Čakovic, Kbel, Letňan a Vinoře, z nichž každé mělo 15 členů. Hostem Olympiády byl Domov pro postižené děti - Laguna z Psár, které se též v rámci mezigeneračních vztahů zúčastnili.

Počasí nám přálo a tak se i dobře závodilo. Bylo určeno celkem 8 disciplín (nordic walking, ruské kuželky, vědomostní soutěž, hod kroužků na cíl, střelba ze vzduchovky, mölkky, tandemové lyže a sirkové puzzle). Do organizace a spolupráce se seniory se zapojily šikovné děti ZŠ J. Berana, byl připraven poutavý kulturní program se známými umělci a pro všechny účastníky byly připraveny krásné sponzorské odměny.
 
Za Kbely soutěžili: Francová Ludmila, Houšková Jaroslava, Jelínková Marie, Kubíková Květoslava, Lachnit Julius, Mudrá Alena, Průchová Marie, Rost Stanislav, Řápková Marie, Sedloňová Alena, Svárovská Věra, Šafránková Milada, Zadražilová Svatava, Zborníková Anna a Želásko Petr.

Získali jsme jedno 1. místo za disciplínu – sirkové puzzle, tři 2. místa - za vědomostní soutěž, střelbu ze vzduchovky a tandemové lyže a tři 3. místa – mölkky, hod kroužků na cíl a nordic walking.

Děkujeme „Čakovickým" za pozvání a děkujeme srdečně našim kbelským seniorům za vzornou reprezentaci – vyhráli totiž v celkovém hodnocení krásné 2. místo. 
Těšíme se na příští „Sousedské seniorské klání 2020" u nás ve Kbelích.
 
Šárka Egrtová

../innovaeditor/assets/p_20190911_040.jpg


12-9-2019 9:48             
1 1