Úvodní strana >> Úřad MČ >> Řešení životních situací

Životní situace na Portálu Veřejné Správy
Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt. 

Popisy jsou centrálně spravovány redakcí, která ve spolupráci se zveřejňujícím subjektem provádí zveřejnění životní situace a její následné aktualizace. 

Každý záznam životní situace obsahuje odkaz na stránku zveřejňujícího subjektu, případně další informace (odkaz na zákony, články, rejstříky, elektronické formuláře). 

Systém umožňuje zobrazit všechny životní situace, které byly konkrétním subjektem zveřejněny.

(Kliknutím na odkaz otevřete nové okno prohlížeče)


Mobilní aplikace "Co dělat když…"
Mobilní aplikace "Co dělat když…" má za cíl pomoci občanům s orientací v základních životních situacích co možná nejjednodušší a nejsrozumitelnější formou. V brzké době plánujeme její rozšíření o další funkce.

Aplikace "Co dělat když..." poskytuje přehledný návod pro řešení vybraných životních situací ve vztahu k úřadům veřejné a státní správy České republiky. Aplikace zobrazuje nejen potřebný postup, ale navrhuje i sady potřebných dokumentů pro dané řešení a vypočítává oficiální lhůty pro podání žádostí a nebo informací ve vztahu občan - stát. Dále poskytne kontaktní údaje odpovídajícího úřadu a zobrazí jeho polohu na mapě.

V aktuální verzi aplikace zahrnuje řešení následujících situací a souvisejících agend:

Narození dítěte
Změna bydliště
Ztráta dokladů
Úmrtí v rodině
Převod nemovitosti
Lokalizace nejbližšího kontaktního místa Czech POINT
Můj úřad
Na níže uvedený adresách naleznete tuto aplikaci, kterou si můžete zdarma stáhnout do svého zařízení.

(Kliknutím na odkaz otevřete nové okno prohlížeče)

Aplikaci vytvořily ATU spol. s. r. o. a eMan s. r. o. ve spolupráci s odborem eGovernmentu Ministerstva vnitra České republiky.