V souvislosti se stávající situací způsobené šířením onemocnění způsobené koronavirem  COVID – 19 SARS-CoV-2 a Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem ze dne 12. 3. 2020, k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění a s Usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření ,  se slavnostní obřad „Vítání občánků“  ruší.

informace pro rodiče


Akce „ Vítání občánků “, která proběhne na jaře r. 2020 pro děti narozené v 2. pololetí roku 2019, tj. od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019,  je podmíněna žádostí „Zájem o účast na slavnostním vítání občánků“, kde uvedete jméno dítěte a svoji adresu.  Tento tiskopis si můžete vyzvednout v podatelně našeho úřadu, nebo stáhnout na této stránce níže.

Slavnostní akce „Vítání občánků naší Městské části Praha 19“ se bude konat ve dnech 2.4. a 7.4.2020.
Podmínkou účasti je datum narození dítěte ve druhé polovině roku 2019, trvalý pobyt dítěte ve Kbelích a podaní přihlášky nejpozději do 16.3.2020.
Rodičům dětí budou zaslány pozvánky poštou.
Další vítání občánků bude v říjnu r. 2020, pro děti narozené v první polovině r. 2020.

Na základě této přihlášky Vám bude doručena pozvánka na tuto akci. Vyplněnou přihlášku na tradiční slavnostní uvítání nových občánků lze podat v podatelně  Úřadu MČ Praha 19, Semilská 43, nebo zaslat na e-mailové adresy : Zdenka.Podskalska@kbely.mepnet.cz nebo Jarmila.Konradova@kbely.mepnet.cz


Data z formuláře jsou žádány za účelem potřebné přípravy slavnostního aktu, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


Bližší informace Vám budou podány na tel. č. 284080830
nebo na e-mailových adresách: